Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Upravitelj

Ova politika bavi se obradom (korištenjem) osobnih podataka, koju provodi tvrtka Odeja d.o.o. (upravitelj) ili koja se provodi u ime upravitelja.

Tvrtka Odeja d.o.o. osigurava zaštitu vaših osobnih podataka kako bi poslovala u skladu s propisima i zakonima (temeljem: Zakona o zaštiti osobnih podataka ZVOP-2, Ur. l. RS br. 136/22 i Opća uredba EU o zaštiti osobnih podataka – GDPR s početkom upotrebe dana 25.05.2018).

Voditelj obrade osobnih podataka u smislu definiranom Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka i važećim zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka – GDPR je:

Odeja d.o.o.
Kidričeva 80
Škofja Loka
Slovenija
Matični broj: 2274914000
Telefon: +386 4/51-30-150
E-pošta 
info@odeja.si

Upravitelj je dostupan na adresi e-pošte: eprodaja@odeja.si ali između 8. i 16. sati).

 

2. Koje osobne podatke obrađujemo

 • Osnovni kontakt podaci (ime, telefon, adresa e-pošte);
 • Podaci o korištenju naših internetskih stranica (klikovi na poveznice, utrošeno vrijeme) i informacije o odgovoru na naše e-mail poruke (je li poruka otvorena, na koje poveznice se kliknulo);
 • Podatke koji su nam potrebni za ispunjavanje uvjeta ugovora i isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa dostave, vrijeme isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdanom računu i dr., lozinka u šifriranom obliku (kriptiranog) obrasca i drugih podataka koje je korisnik unio prilikom registracije u internetskoj trgovini ili nastali tijekom komunikacije između korisnika i pružatelja usluga).
 • Podaci o kupljenim proizvodima;

 

3. Vaše osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

 • komuniciranje s vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na vaše upite; sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza iz sklopljenog ugovora;
 • marketinške komunikacije (slanje elektroničke pošte);
 • za provedbu svih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova;
 • za statističke analize o prodaji naše robe i korištenju naših web stranica;
 • da možemo obraditi vašu narudžbu proizvoda u online trgovini ili poduzeti druge korake na vaš zahtjev, prije samog sklapanja ugovora;
 • da možemo udovoljiti vašem jamstvenom zahtjevu za nedostatke;
 • da vam možemo slati obavijesti o našim ponudama, novostima i događanjima (katalozi, novosti, pozivi, upitnici, ankete i druge objave), koje uz Vaš pristanak možemo obrađivati ​​u svrhu izrade optimalne i prilagođene ponude proizvoda i usluga;
 • kako bi se osigurala mrežna i informacijska sigurnost (na primjer, sprječavanje neovlaštenog pristupa elektroničkim komunikacijskim mrežama, širenje zlonamjernog koda, napadi uskraćivanja usluge i oštećenja računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava);
 • u svrhu praćenja opće sigurnosti i poboljšanja proizvoda i usluga operatera s obzirom na zaštitu javnog zdravlja i okoliša;
 • formiranje ili obrana od pravnih zahtjeva;
 • osiguravanje sigurnosti prostorija i imovine operatera.

 

4. Obrada podataka temelji se na:

 • Provedbi ugovora sklopljenog između vas i nas ili provedbi mjera na vaš zahtjev, prije sklapanja ugovora (točka b) članka 6. stavka 1. GDPR-a;
 • Pravna obveza (točka c) članka 6. stavke 1. GDPR-a;
 • Vašu izričitu i prethodnu suglasnost, koju ćemo dobiti kada svoje osobne podatke date voditelju obrade i potvrdite svoju suglasnost označavanjem odgovarajućeg potvrdnog okvira ili potpisom (točka a) članak 6. stavka 1. GDPR-a;
 • Bez izričitog i prethodnog pristanka u mjeri i pod uvjetima dopuštenim zakonom (točka f) članak 6. stavka 1. GDPR-a za obradu osobnih podataka u svrhu ponude roba ili usluga na ovoj osnovi;
 • Vaša prethodna privola (točka a) članka 6. stavka 1. GDPR-a, što je obavljanje marketinške aktivnosti;
 • Naš dominantni legitimni interes (točka a) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a to je provođenje marketinške aktivnosti;
 • Vaša prethodna privola (točka a) članka 6. 6/1 GDPR;
 • Nakon što je procijenjeno da naši legitimni interesi prevladavaju nad pravima pojedinaca, možemo iznimno obrađivati ​​osobne podatke na temelju potonjeg (točka f) prvog stavka članka 6. GDPR-a.

 

5. Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osnovne osobne podatke pohranjujemo na neodređeno vrijeme sve dok imate status našeg registriranog korisnika na našoj web stranici, odn. do opoziva ove suglasnosti.

Vaše osobne podatke obrađivat ​​ćemo sve dok ne izbrišete svoj korisnički račun. Zadržavamo pravo brisanja vašeg korisničkog računa u slučaju duže neaktivnosti ili nekorištenja platforme što je u suprotnosti s njezinim uvjetima korištenja ili odredbama relevantnih propisa. O tome ćemo vas unaprijed obavijestiti, a podaci će biti izbrisani u roku od 14 dana od dana brisanja korisničkog računa. Unatoč brisanju korisničkog računa, možemo nastaviti s obradom osobnih podataka sve dok imamo valjanu pravnu osnovu, npr. naš prevladavajući legitimni interes.

Trajanje pohrane vaših osobnih podataka može ovisiti o svrsi obrade podataka, odnosno do ispunjenja svrhe. Kada se podaci obrađuju u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, ili kao rezultat vaše narudžbe, zahtjeva ili upita, podaci se čuvaju onoliko dugo koliko su potrebni za realizaciju ugovora, isporuku robe ili pružanje usluga. Podaci za kontakt mogu se pohraniti dulje u svrhu izravnog marketinga u mjeri dopuštenoj zakonom.

Osobni podaci mogu se čuvati i nakon što je ispunjena svrha njihove obrade, do isteka primjenjivog roka zastare, ako je daljnja pohrana potrebna za obradu pravnih zahtjeva ili dulje, ako je dulje razdoblje pohrane potrebno za ispunjenje zakonske obveze ili radi odluke nadležnog zakonodavnog tijela. Podaci dobiveni u svrhu slanja e-novosti i ponuda čuvat će se do povlačenja privole. Nakon navedenih razdoblja osobni podaci će biti anonimizirani ili izbrisani.

 

6. Dobrovoljna privola na davanje podataka

Posredovanje osobnih podataka je dobrovoljno. Niste nam dužni dati osobne podatke, ali ako ih ne date, ne možete s nama sklopiti ugovor (jer su nam potrebni za isporuku narudžbe).

 

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo i ne činimo ih dostupnima trećim osobama (izvan tvrtke Odeja d.o.o. osim onima koji s nama imaju pisani ugovor na temelju kojeg obavljaju određene poslove vezane uz obradu podataka te su obvezni pridržavati se zakonodavstva u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka (odn. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima dostavljamo osobne podatke su:

 • pružatelji usluga marketinga;
 • pružatelji usluga e-pošte;
 • pružatelji softverskih rješenja;
 • dostavne službe. 

Ugovorni rukovatelji podacima smiju obrađivati ​​osobne podatke samo u okviru naših uputa i ne smiju obrađivati ​​osobne podatke za vlastite potrebe. Zajedno sa svojim zaposlenicima obvezuju se na zaštitu povjerljivosti Vaših osobnih podataka. Svi dostavljeni podaci stoga su zaštićeni od upada trećih osoba, što korisniku jamči bezbrižno i nesmetano poslovanje s tvrtkom Odeja d.o.o.

 

8. Valjanost i upotreba politike privatnosti

Ponuditelj poštuje privatnost te je dužan pažljivo postupati u prikupljanju, pohrani i obradi osobnih podataka te u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ne odgovara za točnost podataka koje korisnik unese prilikom registracije u internetsku trgovinu.


Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam korisnik, i to na način da osigurava sigurnost svog korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku (antivirusnu) zaštitu svog računala.


Za potrebe sigurnosti prikupljaju se i IP adrese korisnika koji pristupaju i koriste online trgovinu Odeja na adresi www.odeja.si.

Politika privatnosti vrijedi i primjenjuje se bez iznimke na:

-          svakog korisnika na web stranici tvrtke Odeja d.o.o., prilikom prvog i svakog sljedećeg posjeta te

-          svaku osobu koja društvu ustupi svoje osobne podatke u bilo kojem obliku.

Politika privatnosti može se mijenjati ili dopunjavati bez prethodnog upozorenja ili obavijesti u skladu s u tom trenutku važećim zakonskim propisima. Aktualna verzija politike privatnosti objavljena je na https://odeja.si/slo/varnost-nakupa

 

9. Suglasnost

Osobne podatke koje nam dostavite prilikom naručivanja/pretplate na e-novosti obrađujemo uz vašu jasnu i nedvosmislenu suglasnost temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR). U svrhu poboljšanja kvalitete naših proizvoda i usluga te u statističke svrhe, u vezi s elektroničkim porukama koje Vam šaljemo, također obrađujemo podatke o prikazu primljenih poruka i klikovima na poveznice u primljenim porukama.

Privolu za obradu osobnih podataka dajete upisom svoje e-mail adrese na web stranici Odeja.si u obrazac za online narudžbu ili na poveznici "Ostanimo u kontaktu". Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu "Uvijek se možete odjaviti ili promijeniti svoje osobne podatke" koja se nalazi u podnožju svake poruke koju dobijete od Odeja.si ili putem e-pošte na adresu: novice@odeja.si. U slučaju povlačenja privole, Vaše osobne podatke više nećemo koristiti za slanje informacija o sadržaju Odeja.si. Svako povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u vrijeme prije povlačenja.

 

10. Vaša prava u vezi s osobnim podacima

Imate sljedeća prava u vezi s Vašim osobnim podacima:

 • potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke;
 • pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrhe obrade; vrste osobnih podataka; korisnici ili kategorije korisnika kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja; postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje i razloge za to, kao i značenje i predviđene posljedice takve obrade za vas;
 • presliku osobnih podataka u obliku koji sami odredite (ukoliko je zahtjev upućen elektroničkim sredstvom komunikacije i ne zahtijevate drugačije, presliku ćete dobiti u elektroničkom obliku); možemo naplatiti razumnu naknadu za sve dodatne kopije koje tražite, uzimajući u obzir troškove;
 • ispravak netočnih osobnih podataka;
 • ograničenje obrade, kada:
     - osporavate točnost osobnih podataka, i to za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;
  - obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  - više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali su vam potrebni za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva;
 • brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), ako su ispunjene pretpostavke iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno u slučaju ako opozovete privolu za obradu osobnih podataka;
 • ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, s pravom prosljeđivanja tih podataka drugom voditelju obrade bez da Vas mi u tome ometamo;
 • prestati koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, uključujući profiliranje;
 • da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila ako su ispunjene pretpostavke iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • pravo podnijeti pritužbu protiv nas Povjereniku za informiranje ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

 

11. Postupak realizacije prava

Svoje zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima možete u svakom trenutku uputiti pisanim putem na eprodaja@odeja.si.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, od Vas možemo zatražiti dodatne informacije, a poduzimanje radnji možemo odbiti samo ako dokažemo da Vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na vaš zahtjev za ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva.

Ova se politika privatnosti može promijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Korištenjem ove web stranice nakon izmjene ili dopune, korisnik potvrđuje da je suglasan s izmjenama i dopunama.

Ažurirano: 06.06.2023