Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Rukovodilac

Ova politika se brine za obradu (korištenje) bilo kojih osobnih podataka, koju izvodi poduzeće Odeja d.o.o (rukovodilac) ili koja se izvodi u ime rukovodioca.

Odeja d.o.o. brine se za zaštitu vaših osobnih podataka tako da djeluje sukladno propisima i zakonima (podloga: Zakon o zaštiti osobnih podataka ZVOP-1, Ur.l. RS br 94/07 i Opća uredba EU-a o zaštiti osobnih podataka – GDPR s početkom korištenja dana 25. 5. 2018)

Rukovodilac osobnih podataka u značenju, kao što ga određuje Opća uredba EU-a o zaštiti osobnih podataka i važeći zakon koji uređuje zaštitu osobnih podataka – GDPR je:

Odeja d.o.o.
Kidričeva 80
Škofja Loka
Slovenija
Matični broj: 2274914000
Telefon: +386 4/51-30-100

Email: info@odeja.si

Koje osobne podatke obrađujemo

-          Osnovni kontaktni podaci (ime, telefonski broj, e-mail adresa)

-          Podaci o korištenju naših internetskih stranica (kliki na poveznice, upotrijebljeno vrijeme) i podaci glede odaziva na naše e-mail poruke (je li bila poruka otvorena, na koje poveznice ste kliknuli)

-          Podaci koje trebamo za izvršenje ugovora i isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa za isporuku, vrijeme isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdanom računu i sl., lozinka u enkriptiranom (šifriranom) obliku i ostali podaci koje korisnik unese prilikom registracije u online trgovinu ili nastanu prilikom komunikacije između korisnika i ponuđača).

Namjere obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti za jednu ili više navedenih namjera:

-          komuniciranje s vama glede jamčenja naših usluga i odgovaranja na vaše upite;

-          sklapanje ugovora i izvršenje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora;

-          tržno komuniciranje (slanje e-poruka);

-          za provođenje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova

-          za statističke analize o prodaji naše robe i korištenju naših internetskih stranica

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osnovne osobne podatke pohranjujemo vremenski neograničeno dok imate status našeg registriranog korisnika na našoj online stranici odnosno do otkaza te pristanka iz vaše strane.

Dobrovoljno prosljeđivanje osobnih podataka

Prosljeđivanje osobnih podataka je dobrovoljno. Niste nam dužni proslijediti osobne podatke, ali u slučaju da ih ne proslijedite, ne možete s nama sklopiti ugovora (jer ih trebamo za isporuku narudžbe).

Tko ima dostup do vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo i ne omogućavamo pristupa trećim osobama (izvan poduzeća Odeja d.o.o., osim onima kojim imaju s nama sklopljen pismeni ugovor, na podlozi kojeg izvode određene obveze u svezi s obrađivanjem podataka i dužni su poštovati zakonodavstvo glede obrade i zaštite osobnih podataka (t.i. ugovorni obrađivači). Ugovorni obrađivači kojima prosljeđujemo osobne podatke su:

-          ponuđači usluge marketinga;

-          ponuđači slanja e-mail poruka;

-          programerska rješenja;

-          usluge dostave.

Ugovorni obrađivači smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i osobne podatke ne smiju obrađivati za vlastite namjere. Obvezani su, zajedno sa svojima zaposlenima, zaštiti tajnosti vaših osobnih podataka. Sve proslijeđene informacije su dakle zaštita od upada trećih osoba, što korisniku jamči bezbrižno i neometano poslovanje s poduzećem Odeja d.o.o.

Valjanost i korištenje politike privatnosti

Ponuđač poštuje privatnost i obvezan je da prilikom sakupljanja, pohrane i obrade osobnih podataka djeluje brižno i sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Za točnost unesenih podataka koje je korisnik naveo prilikom registracije u online trgovinu, ne odgovara.

Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i korisnik sam, tako da se pobrine za sigurnost svoga korisničkoga imena i lozinke te odgovarajuću programsku (antivirusnu) zaštitu svoga računala.

Za potrebe sigurnosti odabiru se i IP adrese korisnika koji pristupaju i koriste online trgovinu Odeja na adresi www.odeja.si.

Politika privatnosti važi i bez iznimki se koristi za:

-          svakog korisnika na internetskoj stranici poduzeća Odeja d.o.o., prilikom prvog i svakog sljedećeg posjeta

-          svaku osobu koja poduzeću proslijedi svoje osobne podatke u bilo kakvom obliku.

Politika privatnosti može se promijeniti odnosno dopuniti bez prethodnog upozorenja ili obavijesti sukladno zakonskim propisima koji su u to vrijeme važeći. Aktualna verzija politike privatnosti objavljena je na https://odeja.si/slo/varnost-nakupa

Suglasnost

Osobne podatke koje nam proslijedite prilikom narudžbe/prijave na e-novosti obrađujemo uz vašu jasnu i nedvojbenu suglasnost koja temelji na članku 6 (1) Opće uredbe EU-a o zaštiti osobnih podataka (GDPR). S namjerom poboljšanja kvalitete naših proizvoda i usluga i za statističke namjere, u svezi s elektronskim porukama koje vam šaljemo, obrađujemo i podatke o prikazima primljenih poruka i klikova na poveznice u primljenim porukama.

Suglasnost za obradu osobnih podataka date time kad na internetskoj stranici Odeja.si na internetskoj narudžbenici ili na poveznici „Ostanite u kontaktu“ upišete vašu e-mail adresu. Svoju suglasnost možete bilo kad umaknuti klikom na poveznicu „Uvijek se možete odjaviti ili promijeniti svoje osobne podatke“, koja se nalazi u fusnoti svake poruke koju odbijete od Odeja.si odnosno putem elektronske pošte na adresu: novice@odeja.si. U slučaju umaknuća suglasnosti nećemo više koristiti vaših osobnih podataka za obavještavanje o sadržajima Odeja.si. Moguće umaknuće suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka u vremenu prije nego je umaknuće bilo podnijeto.

Vaša prava u svezi s osobnim podacima

Glede svojih osobnih podataka imate sljedeća prava

  • potvrdu, obrađujemo li vaše podatke;
  • pristup do osobnih podataka i sljedeće informacije: namjere obrade; vrste osobnih podataka; korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili će im biti raskriveni osobni podaci, posebno korisnike u trećim državama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, standardi koji se koriste za određivanje toga razdoblja; postojanje automatiziranog prihvaćanja odluka, zajedno s oblikovanjem profila te razloge za njega te značenje i predviđene posljedice takve obrade za vas;
  • kopiju osobnih podataka u obliku koji odredite sami (ako je zahtjev  podnijet elektronskim sredstvom za komunikaciju i ne zahtijevate drugačije, kopija se zajamči u elektronskom obliku); za dodatne kopije koje zahtijevate možemo naplatiti razumnu naknadu uz uvažavanje troškova;
  • popravak netočnih osobnih podataka
  • ograničenje obrade kad:

-          osporavate točnost osobnih podataka, to je za razdoblje koje nam omogućava provjeriti točnost osobnih podataka;

-          je obrada nezakonita i suprotstavljate se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove uporabe;

-          osobnih podataka ne trebamo više za namjene obrade, ali ih vi trebate za uvažavanje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva;

  • brisanje svih osobnih podataka (pravo do zaborava), ako su ispunjene pretpostavke iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno u primjeru kad otkažete suglasnost za obradu osobnih podataka;
  • ispis osobnih podataka u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitkom obliku, s pravom da te podatke proslijedite drugom rukovodiocu, a da vam mi pri tome ne smetamo;
  • prestanak korištenja osobnih podataka za namjene neposrednog trženja zajedno s oblikovanjem profila;
  • da za vas ne vrijedi odluka koja temelji samo na automatiziranoj obradi zajedno s oblikovanjem profila, ako su ispunjene pretpostavke i članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

-          Pravo da protiv nas uložite žalbu pri informacijskom punomoćniku, ako mislite da obrada vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Postupak uvažavanja prava

Svoje zahtjeve koji se tiču uvažavanja prava u svezi s osobnim podacima možete bilo kad nasloviti u pismenom obliku na eprodaja@odeja.si

Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju uvažavanja prava u svezi s osobnim podacima možemo od vas zahtijevati dodatne podatke, a djelovanje možemo odbiti samo u slučaju da dokažemo da vas zasigurno ne možemo identificirati.

Na vaš zahtjev s kojim uvažavate svoja prava u svezi s osobnim podacima moramo odgovoriti bez nepotrebnoga odugovlačenja i najkasnije u roku od jednoga mjeseca od vašega primljenoga zahtjeva.

Ova politika privatnosti može se bilo kad promijeniti ili dopuniti bez prethodnoga upozorenja ili obavijesti. Upotrebom ovog internetskog mjesta nakon promjene ili dopune korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama i dopunama.

Ažurirano: 25. 5. 2018