Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI – ODEJA PRAZNUJE 86. ROJSTNI DAN

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Skladno s temi pravili prireja spletna trgovina Odeja.si na Facebook.com javno nagradno igro Odeja praznuje 86. rojstni dan (v nadaljevanju nagradna igra).

Pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci sodelujejo v nagradni igri.

2. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre in podeljevalec nagrad je Odeja d.o.o., Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka v času od 10.9.2018 do 15.9.2018.

4. NAGRADA
Med vsemi sodelujočimi v nagradni igri bo organizator izžrebal 10 zmagovalcev ter podelil 10 nagrad 10. posameznikom. Nagrado predstavlja okrasni vzglavnik iz nove kolekcije bombažno-satenaste posteljnine Savana. Okrasni vzglavniki so na voljo v petih različnih barvah, vsak nagrajenec pa si bo lahko izbral svojo barvo vzglavnika.


5. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Sodelujoči v nagradni igri sodeluje tako, da preko Facebook obrazca na Facebook strani organizatorja https://www.facebook.com/odeja.slovenia odda svoje osebne podatke (ime in priimek ter elektronski naslov) ter zapiše rojstno-dnevno željo Odeji za 86. rojstni dan.

V žrebanje za nagrade bodo vključeni vsi sodelujoči, ki bodo preko Facebook obrazca:
- pravilno oddali svoje osebne podatke in zapisali rojstno-dnevno željo ter
- kliknili na gumb Sodelujte v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči. Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne ali nečitljive izjave za sodelovanje v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri.

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov: Odeja d.o.o., Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka, ali na info@odeja.si.

6.  OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE
Izmed vseh sodelujočih, ki bodo sodelovali v nagradni igri, bo 3-članska komisija organizatorja v ponedeljek, 17.9.2018, z naključnim žrebom izbrala 10 srečnih izžrebancev. Komisijo nagradne igre sestavljajo: Tatjana Mencigar, Tanja Orel in Nives Kržišnik. Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti. Nagrajenci bodo obveščeni na naslov elektronske, ki so jo zapisali pri izpolnitvi spletnega obrazca. Končni izbor nagrajencev bo z imenom in priimkom objavljen na spletni strani Odeja.si in na Facebook strani Odeja.

Nagrajenec bo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti na naslov, ki ga je vpisal v okviru sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenec je dolžan spremljati prejeta (e-poštna in na Facebooku osebna) sporočila ter preverjati tudi e-poštne mape z vsiljeno pošto (spam, nezaželena pošta). V kolikor se nagrajenec ne javi deset (10) dni od poslanega obvestila o prejemu nagrade, se nagrada podeli naslednjemu izžrebanemu v nagradni igri. Nagrajenec s tem v celoti izgubi pravico do nagrade.

Šteje se, da je udeleženec z oddajo svojih osebnih podatkov in navedbe rojstno-dnevne želje sprejel splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre in se strinjal oz. dovolil v primeru, da postane nagrajenec, javno objavo imena in priimka na spletni strani Odeja.si in na Facebook strani Odeja.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

7. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri mora za sodelovanje vnesti svoj e-poštni naslov. Od 25. maja 2018 velja Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR); osebni podatki sodelujočih v nagradni igri so varovani skladno z GDPR ter z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Osebni podatki se obdelujejo za namen identifikacije izžrebanca in podelitve nagrade ter za namene obveščanja sodelujočih v nagradni igri o poteku nagradne igre. Predvideni čas hrambe znaša 10 let po žrebanju. Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 in GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da Odeja Škofja Loka d.o.o. v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Z igranjem nagradne igre se med igralcem in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje in organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da po e-pošti obvešča igralca o vsebinah, povezanih s predmetno nagradno igro in podobnih vsebinah, o morebitnih prihodnjih nagradnih igrah organizatorja ter, da pošlje povabilo za spremljanje ostalih vsebin organizatorja (predvsem povabilo za prijavo na mailing listo).

8. OSTALE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro v primeru okoliščin, na katere ne more vplivati (višja sila) ali v drugih primerih. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje spletnega obrazca,
- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
- nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati dne 10.9.2018. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani Odeja.si ter na sedežu organizatorja nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.odeja.si.

Škofja Loka, 1.9.2018.