Blagovna znamka z dolgo zgodovino

ZGODOVINA ODEJE

Odeja je zrasla iz obrtne delavnice, ustanovljene v centru Škofje Loke. 

 

Prvi zametki segajo v leto 1927

V tem letu je škofjeloški podjetnik Rado Thaler najel nekaj delavk in v bližnji baraki organiziral ročno izdelovanje prešitih odej ter s tem dopolnil ponudbo blaga v svojih trgovinah. Pet let kasneje, leta 1932, je baraka uradno postala obrtna dejavnost. Podjetje je delovalo pod Thalerjevim vodstvom vse do konca druge svetovne vojne, ko je Narodna vlada Slovenije leta 1945 prevzela obrat v državno upravljanje. Takrat so zaposlovali 23 delavcev in letno izdelali 21.000 prešitih odej. 

 

Zgodovina podjetja Odeja

 

Obdobje 1967-1972

Pettletno obdobje je predstavljalo za Odejo čas napredka na vseh področjih delovanja. Razširili smo proizvodni program z nadvložki (novost na takratnem jugoslovanskem trgu), ki nam je omogočil bolj kontinuirano delo skozi vse leto. Velika količina dela je zahtevala izgradnjo nove tovarne v škofjeloški industrijski coni na Trati, kamor se je leta 1973 preselilo 130 delavcev. 

Ko je trg postajal vse zahtevnejši, se je v podjetju pokazala potreba po lastni razvojni službi, ki je prinesla spremembe pri asortimanu izdelkov. Veliko smo investirali v strojno opremo, ki je omogočila večjo inovativnost v razvoju, proizvodnjo novih izdelkov in vse višjo produktivnost. 

 

Zgodovina podjetja Odeja

 

Po osamosvojitvi Slovenije

Po spremembi političnega sistema smo v Odeji začeli s privatizacijo družbenega kapitala in se statusno preoblikovali v delniško družbo. Število zaposlenih je poskočilo na 150, povečala se je urejenost in kakovost izdelkov in poslovanja v skladu z mednarodnimi standardi ISO 9001, kar nam je leta 1998 prineslo tudi certifikat sistema kakovosti.

 

Zgodovina podjetja Odeja

Odeja danes

Danes je Odeja z nekaj manj kot 100 zaposlenimi uspešno in sodobno opremljeno tekstilno podjetje s proizvodnjo v Sloveniji.